Cauca Haraneko Gobernazioko Arazo etikoetarako idazkaria, BATERA 2030-Haurralde Fundazioa (EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ONGD) plataforma, KULTURA-FUNDAZIO PAZIFIKOA, TEKNOS FUNDAZIOA, eta Atlantikoko Gobernazioko Arazo etnikoetarako Gerentziarekin aliantzan elkartu gara, mundu osoko herritarren eta emakumeen arteko lankidetza globalizatuaren inguruan hausnartzeko eta indartzeko.

#AfroMujeresCali2021 #DefensorasDDHHCALI2021 #FOROAFROyDEFENSORAS2021 #PrimerForoAFROyDefensoras #1reForoAfromujeresDDHH